studio legale vellini
Cambia lingua:
News
10/07/2013
procedura rejestracji „nowej żywności” we Włoszech
Nowa żywność (ang. Novel food) jest to pojęcie, które pojawiło sie wraz z rozorządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady.
Status „nowej żywności” czy też „nowego składnika żywnośći” może posiadać środek spożywczy ogólnego spożycia (lub jego składnik), środek spożywczy wzbogacany, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jak również suplement diety.
Rozporządzenie unijne nr 258/97 wraz z zapisanymi w nim procedurami obowiązuje bezpośrednio we wszystkich Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.
Jak wygląda procedura rejestracji „nowej żywności” we Włoszech?
Przedsiębiorstwo sektora spożywczego, które chce wprowadzić na rynek wspólnotowy „nową żywność”, musi pierw złożyć wniosek autoryzacyjny do Ministerstwa Zdrowia.
Wniosek ten musi zawierać „dossier”, w którym zawarta jest dokumentacja medyczna produktu zgodna z Zasadą faktycznej równoważności, która mówi nam, iż produkt spożywczy zmodyfikowany genetycznie powinien być tak samo bezpieczny jak jego naturalny odpowiednik.
Po otrzymaniu wniosku o autoryzację nowej żywności, Ministerstwo zapewnia przeprowadzenie jego wstępnej oceny. Aplikant zobowiązany jest również do przesłania kopii całego wniosku do Komisji Europejskiej.
Ministerstwo nadaje produktowi specjalny kod (np. i5ih2/56478), który służy identyfikacji produktu, i ułatwia późniejszą komunikację z Ministerstwem.
Do złożenia wniosku autoryzacyjnego potrzebne jest:
-Formularz aplikacyjny do wprowadzenia na rynek produktu zgodnego z zasadą faktycznej równoważności (I5ih5-NFSE)
-Przekazanie opłaty aplikacyjnej do Ministerstwa Zdrowia w wysokości 3098,74 euro.
-Kopia dokumentu tożsamości wnioskodawcy w wersji elektronicznej.
Ocena wniosku zajmuje 90 dni
Jacek Kępski
cp@tudiovellini.it
Pagine: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]
Copyright © Studio Vellini. P.IVA 00378848881. All Rights Reserved. Powered by netskin.net